Tarieven

Per zorgverzekeraar zijn contractueel uiteenlopende tarieven vastgelegd. Deze tarieven zijn op te vragen bij uw zorgverzekeraar. De declaratie wordt direct digitaal bij uw zorgverzekeraar ingediend.
Alleen als u niet of onvoldoende verzekerd bent, wordt gebruik gemaakt van de onderstaande tarieven.
Praktijk DeBeweegFysio heeft met alle zorgverzekeraars een contract kunnen afsluiten, behalve met VGZ.

VGZ beheert tevens de contracten van VGZ Bewuzt, Zorgzaam, United Costumers, Unive Zorg, Zekur, UMC Zorgverzekering, IZA en IZZ. In geval u bij 1 van deze zorgverzekeraars verzekerd bent kunt u de nota indienen en gedeeltelijk vergoed krijgen. Dat betreft 70% van het marktconforme tarief wat door de zorgverzekeraar zelf bepaald is, mét een maximum. (Zie codes ‘niet-gecontracteerd’).
Aangezien VGZ nalatig is geweest aangaande het via meerdere kanalen berichten over het niet-contracteren in 2023, hanteert de praktijk een korting van 30 procent. Zo wordt voorkomen dat u voor extra kosten per behandeling wordt gesteld. Deze korting is alleen geldig in het jaar 2023.
U ontvangt een nota, die u vervolgens indient bij uw zorgverzekeraar. U betaald vervolgens ALLEEN het het door de zorgverzekeraar aan u uitgekeerde bedrag. Het restant van de nota valt onder de 30% korting en hoeft u NIET te betalen.

Het advies is, om voorafgaand aan het bezoek bij uw fysiotherapeut, uw verzekeringsgegevens en de inhoud van uw polis te controleren met betrekking tot behandelingen fysiotherapie. Eventueel kan uw fysiotherapeut dit voor u nakijken.

 

Code       Soort verrichting fysiotherapie                                                                              Tarief

2001         Reguliere zitting                                                                                                                         39,50
2002         Intake + lichamelijk onderzoek                                                                                              55,50
2006        Reguliere zitting aan huis                                                                                                         55,50
2007         Intake + lichamelijk onderzoek aan huis                                                                              59,50
1400         Eenmalig intake + lichamelijke onderzoek+ verslag huisarts                                           79,50
1401          Eenmalig  intake + lichamelijke onderzoek aan huis + verslag huisarts                        89,50

1000         Reguliere behandeling niet-gecontracteerd tarief, korting over                                      33,73
1864          Intake + lichamelijk onderz. niet-gecontracteerd tarief, korting over                           47,84
1870          Intake + lich. onderz. na verwijzing, niet gecontracteerd tarief, korting over              43,76
Korting codes 1000, 1864 en 1870: u betaald alleen wat de zorgverzekeraar aan u vergoedt. het betreffende bedrag kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Massage 30 minuten                                                                                                                                     37,50
Massage 60 minuten                                                                                                                                     75,-
Fysiotherapeutisch verslag t.b.v. juridische procedure                                                                          90,
Fysiotherapeutisch verslag t.b.v. bedrijfsarts                                                                                           90,-


1 behandeling heeft een duur van 30 minuten. Het is niet mogelijk per PIN te betalen.

Als u zich tenminste 24 uur van te voren afmeld, zal er geen behandeling in rekening worden gebracht.

Bij het verzuimen van het aanwezig zijn op de afspraak is het verplicht een nota te sturen volgens het particuliere tarief zoals vermeld bij code 2001. Het is niet mogelijk deze nota in te dienen bij uw zorgverzekeraar.