Coronavirus

DE PRAKTIJK is nog steeds GEOPEND volgens de instrukties van de beroepsvereniging KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Deze volgt de aanwijzingen van de overheid en RIVM op de voet. In de praktijk zijn de geadviseerde aanvullende maatregelen, indien van toepassing genomen.

De volgende instructies zijn vanaf september van kracht:

Voor een eerste bezoek neemt uw fysiotherapeut vooraf contact met u op. Een aantal vragen met betrekking tot eventuele corona-ziekteverschijnselen worden aan u gesteld. Als u, of mensen in uw directe omgeving, GEEN ziekteverschijnselen heeft, wordt een afspraak vastgelegd.
Uw fysiotherapeut draagt persoonlijke beschermingsmiddelen.
Zelf hoeft u geen mondkapje te dragen als u dat onprettig vindt of als het u benauwd.

In geval u WEL ziekteverschijnselen heeft wordt de afspraak pas 2 weken later, VANAF het bemerken van uw ziekteverschijnselen, gemaakt. Test uzelf altijd via een zelftest of via de GGD.

Als eenmaal is afgesproken dat de behandelingen plaats gaan vinden dan gaat elke afspraak, als u verder GEEN bericht van uw fysiotherapeut ontvangt, altijd door.

In een enkel geval is digitaal fysiotherapeutisch begeleiden ‘op afstand’ mogelijk. Is dit een kort gesprek dan zal dit niet apart in rekening worden gebracht. Als het instructie van oefeningen betreft, coaching m.b.t. het volhouden van training en leefstijl-aanpassingen of zelf-zorg adviezen, dan geldt dat als 1 behandeling code 1000.

Indien fysiotherapeut Jacqueline Grotenhuis ziekteverschijnselen krijgt, wordt u direct afgebeld.

Overige maatregelen:
*U reinigt uw handen bij binnenkomst.
*Stoelen, kapstok, behandelbank en gebruikte (steun) kussens, wc’s enzovoort, worden na elke behandelsessie gereinigd met 96% alcohol of een desinfecteermiddel
*U maakt gebruik van passende looplijnen: Naar binnen via de gebruikelijke voordeur, naar buiten via de achterdeur
*Dekjes en handdoeken worden na elke behandelsessie verwisseld en op 90 graden gewassen
*Uw fysiotherapeut draagt persoonlijke beschermingsmiddelen.
*De geadviseerde landelijk afgesproken hygiëne wordt toegepast. (Handen wassen, geen handen geven, ZOVEEL MOGELIJK aanhouden van 1,5 m afstand enz.)
*De afspraak kan alleen doorgaan als dit verantwoord is EN u en uw fysiotherapeut het daar samen over eens zijn
*In de oefenruimte mag maximaal 1 persoon per keer gebruik maken van de toestellen. Na afloop van uw training worden alle toestellen gereinigd
*Er is mogelijkheid tot digitale tele-begeleiding, voor wie dat mogelijk en zinvol is

Praktijk DeBeweegFysio wenst iedereen sterkte met de toestand!